ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Εκτύπωση

Η υγεία και η οργάνωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες, ενώ ταυτόχρονα είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας, συνεισφέροντας στην απασχόληση και στο ΑΕΠ.

Η χώρα μας, έχει μακρά ιστορία και παράδοση στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, με σκοπό την προστασία της υγείας του πολίτη, την κοινωνική φροντίδα, την κοινωνική συνοχή και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Η παράδοση αυτή οφείλει να αποκτήσει επιστημονικά τεκμηριωμένο υπόβαθρο, σαφές, ευέλικτο και οργανωμένο διοικητικό πλαίσιο και αναπτυξιακή προοπτική. Ο κατακερματισμός των οργανωτικών και διοικητικών φορέων που σχεδιάζουν και υλοποιούν όλες τις σχετικές με την πολιτική για την προάσπιση της υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης δράσεις αποτελεί εμπόδιο στην ολοκληρωμένη και καθολική εφαρμογή τους. Η πρόσφατη δημιουργία του ΕΟΠΥΥ, με την ενιαία παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους των 4 μεγαλύτερων Ταμείων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ) συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή, απέχει όμως πολύ ακόμη από την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού, αποδοτικού και ποιοτικού συστήματος παροχής υπηρεσιών υγειάς. Είναι επιτακτική η ανάγκη για δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Υγείας και Φροντίδας για όλους. Ένα Εθνικό Δίκτυο που θα στηρίζεται στους εξής πυλώνες:

Το Ενιαίο Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Την ελεύθερη επιλογή ιατρού.

Τη διαρκή εκπαίδευση, αξιολόγηση και πιστοποίηση των επαγγελματιών υγείας.

Την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των Μονάδων Υγείας.


Ειδικά στην Αθήνα μας, την πόλη των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών και αντιθέσεων έφτασε η ώρα οι πολίτες προνομιούχοι και μη, να νιώσουν ασφαλείς ότι θα έχουν ιατρική και κοινωνική φροντίδα, δίπλα στο σπίτι τους, όποτε την χρειαστούν. Η νέα διακυβέρνηση που θα προκύψει είναι αποφασισμένη να χτίσει από την αρχή ένα σύστημα ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, παρέχοντας σε κάθε πολίτη μια καθορισμένη δέσμη φροντίδων υγείας που θα είναι επαρκής, τεκμηριωμένη και εύκολα προσβάσιμη