ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Εκτύπωση

Το μείζων ζήτημα της μετανάστευσης στην Ελλάδα
 

Η μετανάστευση εν γένει αποτελεί ένα διαχρονικό και πανανθρώπινο φαινόμενο που οφείλεται στη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού στη γη σε συνάρτηση με την άνιση κατανομή του πλούτου ανά τον κόσμο.

Εντούτοις όμως στο σημείο αυτό σκόπιμο είναι να γίνει η διάκριση της νόμιμης μετανάστευσης και της παράνομης η οποία πλήττει πολύπλευρα την Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες.

Το ακανθώδες αυτό πρόβλημα έχει δύο όψεις για προσεκτική εξέταση: αφ’ ενός την ανεξέλεγκτη αθρόα χερσαία είσοδο μεταναστών εξαιτίας της αναποτελεσματικής φύλαξης στα σύνορα και αφετέρου την ουσιαστική αντιμετώπιση της εγκληματικής συμπεριφοράς των μη νόμιμα διαμενόντων αλλοδαπών στην Επικράτεια.

Σε κάθε περίπτωση η αναποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού ανάγεται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης εκ μέρους της Κυβέρνησης σε συνδυασμό με την απροθυμία της Ε.Ε να εγκύψει στο εν λόγω καίριο ζήτημα με την αναθεώρηση της συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ. ( προβλέπεται, σε περίπτωση σύλληψης παράνομου αλλοδαπού, η άμεση επαναπροώθηση αλλοδαπών στην χώρα εισόδου του, ήτοι γεωγραφικώς η Ελλάδα).

Ως εκ τούτου λοιπόν το κρίσιμο ζήτημα της μετανάστευσης πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικώς και σε όλη του την έκταση στα πλαίσια χάραξης με δική μας πίεση, μίας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι αποσπασματικά και δημαγωγικά. Το πρόβλημα είναι κυρίως Ελληνικό. Οι Ευρωπαίοι εταίροι έχουν μεταθέσει το πρόβλημα στις Ελληνικές πλάτες.

Οι αντικειμενικές συνθήκες επιβάλλουν τη λήψη πρακτικών μέτρων αφενός για την θωράκιση του δημόσιου έννομου αγαθού της υγείας και ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, που πλήττεται από την παραβατικότητα πολλών μεταναστών (ναρκωτικά, παραεμπόριο, πορνεία, κλοπές, διαρρήξεις κλπ. ) και αφετέρου προς την προάσπιση του θεμελιακού ατομικού δικαιώματος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των μεταναστών.
Το βασικό ερώτημα που τίθεται, ,μπορεί η Ελλάδα να σηκώσει τους πάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστες και μάλιστα υπό τις παρούσες συνθήκες;

Η απάντηση είναι όχι.