ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Εκτύπωση

 Η μεγάλη οικονομική κρίση την οποία αντιμετωπίζει η χώρα δεν θα πρέπει να μας κάνει να ξεχνούμε ότι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, ελλοχεύουν στρατιωτικές απειλές, κίνδυνοι και προκλήσεις για την άμυνα και ασφάλεια της χώρας, που θίγουν υπαρξιακά και ζωτικά εθνικά συμφέροντα, όπως η εδαφική ακεραιότητα, τα κυριαρχικά δικαιώματα, η ευημερία του ελληνικού λαού κ.λ.π..

Οι Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) της χώρας οφείλουν να είναι ισχυρές και αξιόμαχες για τους εξής κυρίως λόγους:

Η ανέκαθεν υπαρκτή τουρκική απειλή, ισχυροποιείται διαρκώς και στα πλαίσια των περιφερειακών της φιλοδοξιών διεκδικεί απερίφραστα ερείσματα σε Ελλάδα και Κύπρο που θίγουν άμεσα θεμελιώδη εθνικά μας συμφέροντα.

Στον Βορρά ορισμένοι, στρατιωτικά αδύναμοι επί του παρόντος γείτονες, με την έμπρακτη συμπαράσταση της Τουρκίας θέτουν αλυτρωτικά θέματα κατά της χώρας μας (ΣΚΟΠΙΑ).

Η στρατιωτική μας παρουσία στον ιδιαίτερα σημαντικό για την διεθνή κοινότητα χώρo της Α. Μεσογείου αυξάνει το ειδικό βάρος της Ελλάδος και της προσδίδει ρόλο στην περιοχή αυτή.

Tην προστασία των υποθαλασσίων ενεργειακών κοιτασμάτων Ελλάδος και Κύπρου, καθώς και του μεγάλου εμπορικού μας στόλου.

Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων επιτηρήσεως και έρευνας –διάσωσης εντός του εθνικού FIR.

Τις συμμαχικές υποχρεώσεις (ΝΑΤΟ, Ε.Ε.) που έχει αναλάβει η χώρα ως μέλος.

Τον έλεγχο των παράνομων μεταναστών, την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, την αντιμετώπιση ασυμμέτρων απειλών κ.λ.π.

Η άμυνα και ασφάλεια της χώρας δεν αποτελεί θεωρητικό σχήμα αλλά εξασφαλίζει στην πράξη ένα σταθερό περιβάλλον χωρίς το οποίο καμία οικονομική, εμπορική, αναπτυξιακή και επενδυτική δραστηριότητα δεν ευδοκιμεί.
Προσωπικά υπόσχομαι ότι θα εστιάσω όλες μου τις δυνάμεις προκειμένου, μεταξύ πολλών άλλων, να γίνουν πράξη στις Ε.Δ. της χώρας κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:

Θεσμική πολιτική πρωτοκαθεδρία επί των Ε.Δ. αλλά επ’ ουδενί κομματικές παρεμβάσεις που θίγουν την αξιοκρατία και το φρόνημα των στελεχών των Ε.Δ.. Η ηγεσία των Ε.Δ. γνωρίζει καλύτερα ποια στελέχη είναι τα πλέον κατάλληλα για θέσεις ευθύνης, καθώς και για περαιτέρω εξέλιξη.

Η ηγεσία των Ε.Δ. πρέπει να αποκτήσει λόγο για θέματα της αρμοδιότητός της. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία το γεγονός ότι ακόμη και στο ΚΥΣΕΑ, κατ’ εξοχήν όργανο για θέματα ασφάλειας και άμυνας, ακόμη και ο Αρχηγός των Ε.Δ. δεν έχει λόγο.

Συστηματική επιδίωξη αναπτύξεως πολεμικής βιομηχανίας και ναυπηγοεπισκευαστικής ικανότητος, για λόγους αυτοδυναμίας αλλά και για μελλοντικούς εξαγωγικούς σκοπούς, οι οποίοι θα αποφέρουν έσοδα στην χώρα.

Ανύψωση του φρονήματος των στελεχών των Ε.Δ. και ανάδειξη του έργου που επιτελούν στην κοινή γνώμη. Η ιδιαιτερότητα του προσωπικού των Ε.Δ. έγκειται στο γεγονός ότι αυτά δεν έχουν δικαίωμα δημοσίου λόγου, δεν συνδικαλίζονται, δεν έχουν ωράριο εργασίας, οι υπερωριακές αμοιβές τους είναι συμβολικές, δεν επιλέγουν τον τόπο υπηρεσίας τους, μετατίθενται σε συχνά χρονικά διαστήματα και επιπλέον έχουν ορκισθεί να υπερασπίζουν τα δίκαια του λαού μας ανά πάσα στιγμή και να δίδουν, εάν χρειασθεί και την ζωή τους για αυτά. Για όλους αυτούς τους λόγους η πολιτεία οφείλει ειδική μεταχείριση στα στελέχη αυτά και όχι δημοσιοϋπαλληλική ισοπέδωση. Είμαι βέβαιος ότι ο ενημερωμένος ελληνικός λαός θα επικροτήσει κάθε λογικό μέτρο που θα αυξάνει το ηθικό και το φρόνημα των φρουρών της ευημερίας του.